Advokat Srđan Spasić

Advokat

Srđan Spasić

Specijalizovan za oblast krivičnog prava (odbrana okrivljenog, zastupanje oštećenog, sačinjavanje svih optužnih akata, molbi za uslovni otpust, za alternativno izvršavanje zavodskih sankcija, pregovaranje i sastavljanje sporazuma o krivici), kao i za zastupanje fizičkih i pravnih lica u poslovnim pregovorima.

Advokat Srdjan Spasic