Advokatska kancelarija u Beogradu

Višegodišnje iskustvo u različitim oblastima prava.

Advokat Beograd

Advokatska kancelarija Spasić

Advokatska kancelarija Spasić svakodnevno rešava različite pravne probleme naših klijenata. Tu smo da Vam pomognemo, da Vas posavetujemo, da Vas zastupamo u pravnim postupcima pred sudovima i drugim državnim organima, te da Vam pružimo stručnu pravnu podršku u poslu i drugim oblastima života. Tokom višegodišnjeg rada sarađivali smo sa velikim brojem klijenata koji nam se i danas obraćaju kada su suočeni sa bilo kakvim pravnim problemom ili nedoumicom.

Od osnivanja kancelarije naš pristup radu podrazumeva, pre svega, otvorenost u komunikaciji sa klijentima, stručno i odgovorno postupanje sa ciljem najefikasnijeg i najlakšeg ostvarivanja i zaštite njihovih prava.

Konkretno, naš rad podrazumeva sve što može da Vam zatreba u sferi prava - počev od sačinjavanja različitih ugovora, zastupanja pred Javnim beležnicima, preko sastavljanja tužbi, predloga i ostalih inicijalnih podnesaka u sudskim postupcima, zastupanja na ročištima, staranja o Vašim pravima i interesima u postupcima po redovnim i vanrednim pravnim lekovima, kao i naplate potraživanja u postupcima prinudnog izvršenja.

Zastupamo okrivljene u svim fazama krivičnog postupka, pred nadležnim tužilaštvima i nadležnim sudovima.

Posvećenost radu i struci, kao i iskrena želja da kroz svoju profesionalnu delatnost pružimo pomoć i podršku klijentima kada je to nephodno, motivišu nas da budemo pouzdani i odgovorni zaštitnici Vaših interesa.

Detaljnije
Advokati Beograd, Milica i Srđan

Naša kancelarija zastupa naše klijente u svim pravnim oblastima.

Oblast rada advokatske kancelarije

Advokati u Beogradu

Naš Tim